субота, 21 березня 2015 р.

На каву до Львова! Серія перша / Visit Lviv for coffe! Episode 1

Не так давно мені порадили написати про Львів та його цікаві точки. Адже про свої мандри я розповідати люблю, то чому б не розповісти про рідне місто для тих, хто захоче його відвідати? Я так подумала-подумала і вирішила, що це чудова ідея. Тим більше про туристичні заклади Львова пишуть багато, але самі львів'яни мають свої улюблені місця... Цікаво? Читаємо далі!

Not long ago I was suggested to write about Lviv and it's interesting spots. Because I really do love to tell about my trips, why shouldn't I tell about my hometown for those, who want to visit it? So I thought, thought and decided it's a great idea. Moreover, there's a lot written about touristic places in Lviv, but Lviv inhabitants  have their own favorite spots... Interesting? Read on!


Одразу ж попереджу, що всі враження - це суто мої суб'єктивні думки =) Почнемо!

First of all, I warn you: all impressions are purely my subjective opinion =) Let's start!

1. "Меделін" - ця кав'ярня свого часу була в мене номером один, тому я вирішила з неї і розпочати свою розповідь. "Меделін" - це маленьке й затишне місце, котре викликатиме у вас асоціації з літом, фестивалями, етно-музикою і хіппівською тусівкою наших буремних шкільно-студентських років. Тут бежеві стіни, море дрібних детальок і гора настольних ігор. Тут найкумедніше у світі меню, до котрого взимку одягають "глінтвейнячу шубку". Тут у офіціантів нема уніформи, але також нема лакованої штучної усмішки - тільки справжні. Тут до кави неодмінно дадуть печенько-комплімент. А самої кави стільки, що dи стомитесь вибирати!

Що брати: Кавові коктейлі. Лате чи еспресо ви можете замовити будь-де, але розкішну "Рожеву хмаринку", "Шоколадний вибух" чи фірмовий "Меделін" - тільки тут. Глінтвейни теж дуже варті уваги. І чаї в позитивних помаранчевих чашках.

Цікавинки й позитиви: чудова музика, кіно-вечори (слідкуйте за афішами!), дуже бюджетні ціни (хоча враховуючи стрибк курсу, я не певна, що ситуація така сама), пивний зал у підвалі.

Мінуси: тільки один зал і мало столиків, тому часто немає вільного місця( Випічка і десерти наявні в невеликій кількості.

Адреса: площа Коліївщини, 1.

1. "Medelin" - this cafe was my number one onc , so I decided to start with it. "Medelin" - it's a small and cozy place, which will bring you associations with summer festivals, ethnic music and hippy hangouts of our rebel school-student days. Here you'll find beige walls, plenty of small stuff and a lot of desktop games. Here you can find the funniest menu in the world, which wears "mulled wine coat" in winte. There are no waiters uniforms here, and also no glossy artificial smiles - just real. Coffee is served with cookies-compliment here. And there is so much coffee, that you will get tired to choose!

Give it a try: Coffee cocktails. Latte or espresso you can order anywhere, but luxurious "Pink cloud", "Chocolate explosion" or special "Medelin" - only here. Mulled wine is also very noteworthy. And a positive orange tea cups.

Interesting and positive tips: great music, movie evenings (look for posters!), very low prices (although considering "jumping" currency, I'm not sure if the situation is the same now), a beer hall in the basement.

Minuses: only one room and a few tables, so there is often no free space ( Pastries and desserts available in small quantities.

Address: Koliivshchyny Square, 1.
2. "Штука" - це мандрівка у часі, це "бабця Австрія" по-львівський, розписні стелі, старий рояль, це чорно-білі фото на стінах, підсвічники, класична музика і відчуття того, як час неспішно крокує по вулиці в образі джентельмена з паличкою та пенсне. Кав'ярня, котра запрошувала гостей на каву ще сотню років тому. Заклад, який дихає минулим і його романтикою. Вишуканий посуд, дерев'яні столики, навіть давній умивальник у туалеті!

Що брати: класичні кави, смачнюще лате, море хороших чаїв (чайничка вистачає на 2.5 чашки). Також великий вибір десертів та випічки, але її я не куштувала.

Цікавинки і позитиви: майже завжди є вільні столики! По вихідних часто бувають концерти інструментальної музики чи літературні вечора (і я там виступаю)), по вівторках - кіноклуб. На стінах - завжди виставки фото чи картин.

Мінуси: взимку буває трііішки прохолодно.

Адреса: вул. Котлярська, 8.

2. "Shtuka" - it's a time travel, a "grandmother Austria" in Lviv way, painted ceilings, old piano, it's black and white photos on the walls, candlesticks, classical music and feeling, that time slowly walks down the street in the image of gentleman with a cane and pince-nez. The cafe, which was inviting visitorz for coffee even a hundred years ago. The place, which breathes with past and it's romance. Exquisite dishes, wooden tables, even an old sink in the toilet!

Give it a try: classic coffee, tasty latte, plenty of ​​good teas (teapots enough for 2.5 cups). Also large selection of desserts and pastries, but I never tried it.

Interesting and positive tips: almost always there's a free table! Instrumental music concerts or literary evening (and I perform there)) often take place on weekends. Tuesdays - Film Club. On the walls you can  always see an exhibition of paintings or photos.

Minuses: slightly cool in winter.

Address: Kotlyarska str. 8.
3. "Цукерня" - ще одна мандрівка в часі, але не тільки в часі, а і у просторі. Бо тут відчуваєш себе в Австрії, десь у Відні, тільки сьогоденному. Тут хочеться описати все словом "classy" - і акуратні столики, і старовинні серванти, і солідну книгу меню. Дівчатка-офіціанти у чорних сукнях - як під лінієчку. Музика - виключно класика. За занавісками дріботить сніг. Молоко до меланжу у глечику розміром з пів долоні. Штрудель тане в морі смачнющої поливки. Тут хочеться вдихнути аромат кави і залишитись жити.

Що брати: Розкішне лате, меланж, капучіно - класика варта уваги. Чаї на будь-який смак. Наполеон! Тут - найкращий Наполеон у місті, чесно-чесно. І штруделі - з яблуками, вишнями, абрикосом і сиром. Вони фантастичні.

Цікавинки і позитиви: є багато залів з різними столиками - і для пари, і для компанії. З весни до осені працює дуже затишна тераса, де можна сидіти з пледом і ловити львівські сутінки. На прохання офіціанти долиють кип'ятку в спорожнілий чайник і буде у вас знову повно чаю))

Мінуси: в залі ліворуч від входу не дуже затишно, коли багато людей, бо столики стоять поруч.

Адреса: вул. Староєврейська, 3.

3. "Tsukernya" - it's another time travel, not only in time, but also in space. Because here you can feel yourself in Austria, somewhere in Vienna, only nowdays. You can describe everything here with the word "classy" -  neat tables and antique sideboards and a solid menu book . Girls-waiters in black dresses - all under the ticker. Music - exclusively classics. Snow falls behind the curtains. Milk is served to the melange coffee in a jar of half the size of a palm. Strudel melts into the sea of tasty sauce. I want to breath the aroma of coffee and stay living here.

Give it a try: gorgeous latte, melange coffee, cappuccino - noteworthy classic. Teas for every taste. Napoleon! Napoleon here is the best, honestly, honestly. And strudel - apple, cherry, apricot and cheese. They are fantastic.

Interesting and positive tips: there are many rooms with different tables - for couples and for a company. There is very cozy terrace, where you can sit on a blanket and catch Lviv dusk, from spring to autumn. If you ask, waiters can pour boiling water into the empty kettle and you are full of tea once again!))

Minuses: the room to the left from the entrance is not very comfortable, when many people are there, because tables stand too close to each other.

Adress: Staroyevreiska str. 3.

4. "Львівська майстерня шоколаду" - чого вона тут? Чого вона у моєму списку, якщо про неї і так всі знають? А тому що я розповідатиму вам про Майстерню, котра притулилась на вул. Січових Стрільців, а не на Сербській, де завжди натовп туристів і ніякого затишку. Але в моїй улюбленій майстерні ви можете нікуди не поспішати і насолоджуватись шоколадом. Таак, це рай шоколаду. Тут стіни навіть шоколадні. І мереживо. І тепло-тепло. Це маленький персональний відділ здійснення мрій. Така собі львівська забігайлівка, де можна неквапом почитати чи пописати (пишеться відмінно!) і почути краєм вуха розмови інших кобіт чи найсвіжіші львівські новини, а перед Миколаєм - найвеселішу пісеньку про Миколая Бородатого.

Що брати: шоколад, безперечно. Лате. Лате з шоколадом. Шоокооолаааад! Шоколадний пудинг) Все з шоколадом. Забийте на тортики і чай, шоколад, тільки він! І цукерочки)

Цікавинки і позитиви: є крамничка з нямкою. Час від часу проводять майстер-класи, де море шумних дітей - варто оминати XD Дітей. Не майстер-класи. Можна спокійно просидіти 4 години з ноутом і кавою - на вас ніхто не буде криво дивитись чи виганяти.

Мінуси: навіть якось не придумала нічого)

Адреса: вул. Січових Стрільців, 5

4. "Lvivska Majsternya Shokoladu" - why is it here? Why is it on my list, if everybody know about it already? That's because I'm going to tell you you about Lviv Chocolate Factory, which is situated in Sichovyh Striltsiv street, not in the Serbska street, where's always a crowd of tourists and no comfort at all. But in my favorite "Factory" you take your time and enjoy chocolate. Yesss, it's a paradise of chocolate. Even walls here look so chocolate. And lace. And warmth. This is a small personal "dreams-come-true"department. Such a Lviv spot, where you can read slowly or write (it goes well here!) and hear some conversations or  Lviv latest news, and before St. Nicholas Day - the most fun song about him.

Give it a try: chocolate, definitely. Latte. Chocolate latte. Chocolaaate! Chocolate pudding) All made of chocolate. Forget about cakes and tea, just chocolate, just it! And sweets)

Interesting and positive tips: there's shop with yummy stuff. Occasionally organised workshops, where you can see a lot of noisy children - avoid them!XD. Children. Not workshops. You can safely spend 4 hours with laptop and coffee - no one will look angry at you or ask to leave.

Minuses: I came up with nothing)

Address: Sichovyh Striltsiv, 5
5. "Штрудельхаус" - і назвою все сказано! Маленька затишна кав'ярня, де можна трошки забути про шалений ритм життя. Штруделі на всі смаки. Кава з медом. Старовина на стінах. Вино, яким тішився б сам Діоніс. Вечірній спокій, заколисаний свічковими вогнями і приглушеними лампами. Вальс, мереживо і піднесений настрій. Бездоганно =)

Що брати: вищезгадану каву з медом і молоком. Штруделі - яблучний, сирний, вишневий... Є й солоні. Велика карта чаїв. Вино! Рожеве)

Цікавинки і позитиви: біля самої площі Ринок. Свічки на столах. Класична музика завжди. Найкраще місце для побачення.

Мінуси: мало столиків, мало столиків!

Адреса: вул. Шевська, 6.

5. "Shtrudelhaus" - and the name says it all! A small cozy cafe, where you can forget about a frantic pace of life. Strudels for all tastes. Coffee with honey. Antiquities on the walls. The wine, which would make Dionysus happy. Evening calm, lulled by candle lights and dim lamps. Waltz, lace and high spirit. Perfect =)

Give it a try: aforementioned coffee with milk and honey. Strudel - apple, cheese, cherry ... There are salty once too. Large tea menu. Wine! Pink)

Interesting and positive tips: near the Rynok Square. Candles on the tables. Classical music always. The best place for a date.

Minuse: just a few tables.

Address: Shevska, 6.
На сьогодні це все) Але взагалі - є ще багато місць, про які я б з радістю розповіла!

Отож, панове читачі, мене цікавить ваша думка: чи актуальні такі пости і чи продовжувати мені львівську тематику у своєму блозі? Чи цікаво\корисно це для вас? 

Всі фото - з інтернетів!

That's all for today) But in general - there are many places that I would be happy to tell about!

So, dear readers, I am interested in your opinion whether such posts are actual or not and should I continue Lviv topics in my blog? Is it interesting \ useful for you?


All photos are taken from the web!

34 коментарі:

 1. Спасибо спасибо спасибо :**** Было очень интересно почитать :) Я хочу всё и сразу :)) Особенно Меделин заинтересовал!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Мімімі) Дякую за ідею! Тема буде розвиватись))
   Так, Меделін чудовий)

   Видалити
  2. Буду очень ждать продолжения :) У тебя очень здорово вышел этот пост-статья :) Ну просто очень!

   Видалити
  3. Чудово) Я рада, що сподобалось) Вже підбираю "точки" для продовження)

   Видалити
 2. Я й так постійно до Львова хочу, а ще ти своїм постом...душу краєш)) Львівську майстерню шоколаду і я люблю, але у Львові ми там були два чи три рази, бо така і в нас є ( до речі, одне з найулюбленіших місць в Харкові), а ось в інших з вищезгаданих не були. Мене особисто зацікавив Меделін, я б туди навідалася.) А для мене поки що найкраще місце для кави у Львові - Львівська мануфактура кави на Братів Рогатинців.
  Коротше кажучи, ти пиши про Львів побільше) Один постійний читач цієї рубрики вже в тебе є))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Майстерня - це вже класично)) Але так, вона зараз є повсюди. Меделін вартий уваги, я там колись взагалі ледь не щодня тусувалась) Мануфактуру теж люблю, але не на Рогатинців, а на Валовій. Хоча якось мені кілька разів не сподобалось у них і я забила майже на рік! А саме на днях забігала знову - було чудово!
   Отож, тему продовжуватиму)

   Видалити
 3. Який гарний постик :))) Дякую, Наталя! Періодично навідуємося у Львів (добре, що від Тернополя лише 2 годинки їзди). Дуже цікаво почитати про місця, які при нагоді можно буде відвідати :))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякуюю) Так, з Тернополя взагалі зручнота! Заїжджайте)

   Видалити
 4. Beautiful post, really interesting...thx for sharing! Have a great weekend!!!

  ВідповістиВидалити
 5. Наталочка, спасибо за пост! Львов - роскошен! Я обожаю этот город! Правильно говорят, Львов - душа Украины:))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Завжди рада писати про Львів)) Тим більше, я теж його дужже люблю))

   Видалити
 6. спасибо за советы, не была во Львове, но очень хочу там побывать))

  ВідповістиВидалити
 7. Я б з задоволенням посиділа б у Майстерні шоколаду, обожнюю шоколад:)

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую за поради)
  Просто обожнюю Меделін і їхній молочний коктель з імбирем ☺

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. завжди рада)
   О, а я молочного з імбирем у них не бачила) Куштувала імбирну каву в Празі, треба буде і коктейль спробувати!

   Видалити
 9. Супер! Супер! Супер! :))))
  Yay for English! ;)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую)) Рада, що сподобалось!
   Інгліш назрівав давно...)

   Видалити
 10. Дуже приємно побачити рідну українську мову! Ти дуже цікаво пишеш. Свій блог я веду російською мовою, але запрошую тебе у гості!)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую)) В мене стійкі наміри розвивати україномовний блоггінг)
   З задоволенням читатиму і тебе)

   Видалити
 11. как же я люблю Львов, прям бальзам на сердце твои фото))))

  ВідповістиВидалити
 12. So many beautiful photos and places! :) In the meanwhile, what do you think of following each other, maybe inspire each other? Please let me know! Have a great weekend :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Yes, my city is really a nice place ^^
   Of course! I'll gladly follow your awesome blog)

   Видалити
 13. What lovely cafes! All of the desserts look delicious! Thanks for visiting me. I'm your newest follower!

  Julie

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Thank you^^ Yes, cafes are some kind of special mark of Lviv!
   I'm following you too))

   Видалити
 14. Дуже цікава тема! Від себе додам, що "Цукерня" виявилася єдиною кав'ярнею у центрі, яка працювала о 8ій суботнього ранку, там ми випили чудовий меланж і насолодилися сирником з грушками. Тому мене магнітом туди потянуло і наступного візиту до Львова (ну, і не тільки туди, звичайно). Десерт я взяла інший, але той сирник згадую навіть після кількох років - вразив!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Рада, що сподобалось)) Таак, 8 ранку - це ще той час) Я по сирниках не особливо, але інша випіска, яку в них пробувала, - відмінна! І завжди свіжа)

   Видалити
 15. Спасибо большое за такой интересный пост)))Мечтаю о романтической поездке во Львов)))обязательно возьму на заметку твои советы))))

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Сподіваюсь, що твоя мрія здійсниться)) А я готую продовження цього поста) І взагалі хочу хоч раз в місяць робити пости про щось цікаве по-львівськи!

   Видалити